5. En notehistorie

kr 55,00

INNHOLD

  • Hva ser du?
  • Hvor mange notelinjer trenger jeg?
  • C-sanger
  • Noteskrift
  • Terser og trinn
  • Hvor lang skal en note vær?
  • Hva skal notene hete?
  • Nøkkelhistorikk
  • Notepugging
  • Godt å vite!
Forfatter/komponist:
Grete Helle Rasmussen

Utgiver/Privat:
P12-publishing

ISBN: 978-82-93585-09-1 Produktnr: N18-05pdf Kategorier: , , , , , ,

Beskrivelse

FOKUS: Knekk notekoden

Hvorfor ser notene ut som de gjør?
Hva betyr det?
Hvordan skal jeg kunne lese og spille samtidig?
Å undre seg, spørre og bli forklart er viktige læringsnøkler i notelesningsarbeidet. Men uten mengdetrening og daglig bladspill samt noteskriving, er det umulig å lære seg å lese flytende. Kombiner derfor “En notehistorie” med å spille mengder av stykker i 5+5-toneomfang. Du finner mange fine, små “Lese & skrivebøker” i Notebutikken.plattform12.com.

Antall sider:  28

Notene kan lastes ned. Se tilleggsinformasjon.

Se litt av innholdet:

Tilleggsinformasjon

Nedlastbar produkt

Når du har betalt, sender vi en e-postbekreftelse med link til notene.
Betaler du med PayPal, kan du laste ned notene direkte.
Har du problemer med nedlastingen?
Send en E-post til support@plattform12.com
Vi i P12 hjelper deg gjerne!

Nedlastningsbegrensning

Nedlastbar 10 ganger.
Nedlastingslenken utløper etter 60 dager fra kjöpdato.

ISBN

978-82-93585-00-8

Spørsmål om 5. En notehistorie

Vi vil være mer enn glade for å svare på noen av dine spørsmål!

=
Spamprotection