4. KROPPEN KALLER!

Ny revidert digital versjon!

FOKUS: Kroppsbevissthet, balanse og fingerferdighet

Det er ingen grunn til å vente med å etablere gode vaner både i forhold til sittestilling og fingerteknikk. Ballanse og leddbevissthet er viktige stikkord. Det handler om å gi eleven kunnskap, mulighet til å trene og automatisere bevegelser, og tydelige tekniske sjekkpunkter. Se “Treningsbok 1” for flere øvelser som trener stabilitet, koordinasjon og hurtighet.

Antall sider:  20

Notene kan lastes ned. Se tilleggsinformasjon.

Forfatter/komponist:
Grete Helle Rasmussen

Utgiver/Privat:
P12-publishing

Beskrivelse

Se litt av innholdet:

Tilleggsinformasjon

Nedlastbar produkt

Når du har betalt, sender vi en e-postbekreftelse med link til notene.
Betaler du med PayPal, kan du laste ned notene direkte.
Har du problemer med nedlastingen?
Send en E-post til support@plattform12.com
Vi i P12 hjelper deg gjerne!

Nedlastningsbegrensning

Nedlastbar 10 ganger.
Nedlastingslenken utløper etter 60 dager fra kjöpdato.

ISBN

978-82-93585-00-8

Spørsmål om 4. KROPPEN KALLER!

Vi vil være mer enn glade for å svare på noen av dine spørsmål!

=
Spamprotection