Barytonlaboratoriet: BASIC SKILLS FOR WIND BAND

kr 350,00

Arrangementet er tilpasset skolekorps, og kan brukes uavhengig av besetning. Målet er å utvikle korpsets toneartsforståelse, notelesingsevne og tekniske ferdigheter. Unisone øvelser i ulike tonearter er også ideelt for å arbeide med intonasjon, balanse, klang og teoretiske ferdigheter i ensemblet.

Øvelsene består av dur-skala, moll-skala, dur-skala i terser og tonika-treklang, trinnvis sekstendelsøvelse og sekstendelsøvelse med tonika og dominant7 akkord, der den siste er hentet fra M.A. Reicherts «Daily exercises for flute». Varier øvelsene dynamisk og med ulik artikulasjon, særlig legato da dette vil utvikle enkeltmusikantenes blåseteknikk.

Det er smart å variere hvilke tonearter man jobber med, men jeg finner det klokt å arbeide progressivt med antall fortegn. Et godt tips er å legge en langsiktig plan for hvilke tonearter man arbeider med. Samtidig vil «nye» tonearter fungere godt som lesetrening og bladspill. Erfaringsmessig er korpsrepertoaret dominert av b-tonearter og det kan være naturlig å utvikle ferdighetene i disse toneartene først. Klanglig sett møter man ofte større utfordringer i #-tonearter, og som dirigent bør man derfor ta høyde for at det krever mer tid å utvikle disse. Et godt tips er å arbeide mye med toneartene som tilhører det repertoaret man arbeider med til enhver tid.

Øvelsene er oktavert etter instrumentenes mest anvendte register, men det er bevisst innlagte utfordringer enkelte steder for å utvide enkeltmusikantenes register. Noen øvelser har også noterte oktaver slik at musikanter og/eller dirigent kan velge den oktaven som er mest hensiktsmessig.

103 sid

PDF: Notene skal lastes ned.
Se tilleggsinformasjon nedan.

På lager

Forfatter/komponist:
Bente Illevoldd

Utgiver/Privat:
P12 publishing

ISBN: Varenummer: M-0017.18pdf Kategorier: , , ,
 

Beskrivelse

Bente Illevold kommer fra Rendalen i Østerdalen, og spiller eufonium. Hun er offisiell solist for den sveitsiske instrumentprodusenten Willson, og har de siste årene har hun markert seg som en innovativ utøver og høstet annerkjennelse for sine framførelser av flere nye verk for instrumentet.

Illevold har masterutdanning fra Norges musikkhøgskole, og PPU fra Barratt Due musikkinstitutt. Hun har spilt med de fleste av landets profesjonelle militærkorps, KORK og ved Den Norske Opera, og er brennende opptatt av å utvide eufoniumrepertoaret og la instrumentet utfolde seg i nye konstellasjoner og sammenhenger.

Dette gjenspeiles også i hennes pedagogiske virke, og gjennom 15 års erfaring som skolekorpsdirigent og korpsinstruktør er hun en ettertraktet ressurs i Østlandets korpsmiljø.

Illevold arbeider også som lektor i eufonium ved Ski og Stange videregående skoler, og er fra høsten 2018 tilknyttet musikkonservatoriet i Tromsø som gjestelærer.

Hun spiller 1. eufonium i tubakvartetten All About That Bass.

Tilleggsinformasjon

Nedlastbar produkt

Når du har betalt, sender vi en e-postbekreftelse med link til notene.
Betaler du med PayPal, kan du laste ned notene direkte.
Har du problemer med nedlastingen?
Send en E-post til support@plattform12.com
Vi i P12 hjelper deg gjerne!

Nedlastningsbegrensning

Nedlastbar 10 ganger.
Nedlastingslenken utløper etter 60 dager fra kjöpdato.

Spørsmål om Barytonlaboratoriet: BASIC SKILLS FOR WIND BAND

Vi vil være mer enn glade for å svare på noen av dine spørsmål!

=
Spamprotection

Du liker kanskje også…