Barytonlaboratoriet: Tre sanger fra Knutsen & Ludvigsen

kr 800,00

Arrangementene er tilpasset aspirant- og juniorkorps, og er tiltenkt musikanter som har spilt ca. ett til to år.

Arrangementene er gjort så enkle som mulig, uten at det går på bekostning av kvaliteten.

Min pedagogiske filosofi er at praktisk erfaring kombinert med mengdetrening, og at ny kunnskap må forankres i eksisterende kunnskap og praktiske erfaringer, er nøkkelen til suksess med aspirant- og juniorkorps som ensembleform. Det er derfor særlig viktig at dirigenten leser neste side, for å ha progresjonen og målorienteringen i arrangementene klart for seg.

Gjenkjennelsesfaktoren er en viktig kilde til ytre motivasjonsfaktor for unge musikanter, Dette styrker spilleglede, men knytter også identitet og opplevd eierskap til musikkutøvelsen. Derfor er musikkvalget i Barytonlaboratoriet nøye overveid. Disse arrangementene er skrevet for stor besetning men går fint an å spille med et lite korps, da det aldri er mer enn fire blåsestemmer parallelt.

Jeg finner praksisen med utskrevne instrumentstemmer mer hensiktsmessig enn den tradisjonelle ”fleksiarr” varianten, da det gir meg som arrangør muligheten til å prege arrangementets klangbilde.

Jeg mener det er vårt ansvar som arrangører å bringe velklang og kvalitet ut til korpsene, for musikantene våre fortjener det beste! #allesnakkerkorps

73 sid

PDF: Notene skal lastes ned.
Se tilleggsinformasjon nedan.

På lager

Forfatter/komponist:
Komponist: Ø. Dolmen/G. Lorentzen Arr.: B. Illevold

Utgiver/Privat:
P12 publishing

ISBN: Varenummer: M-0015.18pdf Kategorier: , ,
 

Beskrivelse

Bente Illevold kommer fra Rendalen i Østerdalen, og spiller eufonium. Hun er offisiell solist for den sveitsiske instrumentprodusenten Willson, og har de siste årene har hun markert seg som en innovativ utøver og høstet annerkjennelse for sine framførelser av flere nye verk for instrumentet.

Illevold har masterutdanning fra Norges musikkhøgskole, og PPU fra Barratt Due musikkinstitutt. Hun har spilt med de fleste av landets profesjonelle militærkorps, KORK og ved Den Norske Opera, og er brennende opptatt av å utvide eufoniumrepertoaret og la instrumentet utfolde seg i nye konstellasjoner og sammenhenger.

Dette gjenspeiles også i hennes pedagogiske virke, og gjennom 15 års erfaring som skolekorpsdirigent og korpsinstruktør er hun en ettertraktet ressurs i Østlandets korpsmiljø.

Illevold arbeider også som lektor i eufonium ved Ski og Stange videregående skoler, og er fra høsten 2018 tilknyttet musikkonservatoriet i Tromsø som gjestelærer.

Hun spiller 1. eufonium i tubakvartetten All About That Bass.

Tilleggsinformasjon

Nedlastbar produkt

Når du har betalt, sender vi en e-postbekreftelse med link til notene.
Betaler du med PayPal, kan du laste ned notene direkte.
Har du problemer med nedlastingen?
Send en E-post til support@plattform12.com
Vi i P12 hjelper deg gjerne!

Nedlastningsbegrensning

Nedlastbar 10 ganger.
Nedlastingslenken utløper etter 60 dager fra kjöpdato.

Spørsmål om Barytonlaboratoriet: Tre sanger fra Knutsen & Ludvigsen

Vi vil være mer enn glade for å svare på noen av dine spørsmål!

=
Spamprotection