Nye pianobøker fra Plattform12

Nye pianobøker til lærelyst!

Mengdetrening er en forutsetning for å lykkes i arbeidet med å lære nye ferdigheter. En hel boks av muligheter med 12 forskjellige temahefter + 1 gehørspillbok og 1 treningsbok håper vi vil inspirere eleven til å spille piano “døgnet rundt”.

Temaheftene inneholder en mengde varierte oppgaver knyttet til hvert fordypningsemne. Oppgavene hjelper eleven til å jobbe fokusert på egenhånd (med litt hjelp av foreldre). I treningsboken er det “repetisjon og danning av vaner” som gjelder. Den består av trening på kun 7 grunnteknikker. I tillegg viser gehørboken hvordan spill «på øret» – både improvisatorisk, melodisk og harmonisk – kan være en del av undervisningen fra første time.

 

Heftene dekker alle de 5 nøkkelkompetansene i den nye rammeplanen for kulturskolen: Høre, Lese, Lage, Øve og Fremføre, og åpner for utforsking og ferdighetstrening i spennet mellom egne komposisjoner og stykker som utfordrer og krever mye øving. Det oppfordres hele tiden til sang og samspill som en viktig del av læringsprosessen. 

 

Les mer om heftene på https://notebutikken.plattform12.com/laerelyst-pa-piano/

Her finner du også supplerende, nedlastbare lesebøker som sikrer etablering av gode notelesningsferdigheter.

 

Ta kontakt med Grete Helle Rasmussen grete@plattform12.com dersom du ønsker en presentasjon av heftene eller kurs for pianolærere.

 

 

Grete Helle Rasmussen er pianist og førsteamanuensis i instrumentaldidaktikk. httpss://no.wikipedia.org/wiki/Grete_Helle_Rasmussen