Alt du trenger
for å gi elever en god start!

Heftene muliggjør en kombinasjon av utforsking og ferdighetstrening der musikaliteten styrkes ved å kombinere tilnærming via sang, improvisasjon og notelesing i tillegg til det tekniske arbeidet.

Som pedagog kan du bruke kapitlene som springbrett og gi elevene mer eller mindre informasjon enn det som står, legge til oppgaver og kombinere heftene med annet undervisningsmateriale.

Elevens nivå og vitebegjærlighet bestemmer progresjonen.

Lykke til med å skape nye musikere!

Les anmeldelsen av heftene i musikkultur.no

Lærelyst

«Man må bygge i bredden for å kunne bygge i høyden». Repertoarmangfold, mengdetrening og enkelte utfordringer, tar best vare på mestringsgleden og lærelysten. Derfor 12 temahefter, treningsbok og gehørspillbok som bør kompletteres med samspill og 10 små lesebøker – minst.

JA!

Dagens elever skal kunne spille etter noter og på øret alene eller sammen med andre med solid teknikk. De skal komponere, arrangere og holde foredrag om epoker og komponister. De er sjangeråpne, men jakter på egen identitet. Temaheftenes innhold er et «JA!» til mangfold.

Tekniske ferdigheter

Selv om eleven får mye teknisk trening i spillestykkene, er det viktig å sikre mange nok repetisjoner av enkelte basisferdigheter.  I «boksen» finns det derfor en egen Treningsbok. Den består av kun 7 øvelser som repeteres på ulike måter og legger grunnlaget for en god pianoteknikk.

En lærebok du aldri har sett

Kunst handler både om å kunne og å oppleve. I pianobøkene tas det på alvor. Farger, bilder, tekstplassering og noter gir eleven umiddelbart en opplevelse av noe mer enn det som konkret skal læres. Det visuelle uttrykket trigger fantasien og inspirerer både følelser og intellekt.

Innhold

1. HVEM ER PIANOET?

2. HVA HETER TANGENTENE?

3. HVA RIMER PÅ VINTER?

4. KROPPEN KALLER!

5. EN NOTEHISTORIE

6. EKKO

7. HOPP OVER

8. SORTE TANGENTER

9. PÅ REISE

10. MOLL

11. 3 KOMPONISTER

12. ÅRSTIDENE

13.treningsoken 1

14. PIANO PÅ ØRET

Med et begrenset antall minutter pr uke sammen med lærer, overlates mye av arbeidet med å lære å spille i stor grad til eleven selv (og foreldrene). Undervisningsmaterialet vi benytter, er ikke tilpasset denne «gjør det selv-virksomheten». Det er dette jeg har ønsket å bidra til å gjøre noe med i disse 12 temaheftene for begynnerelever på piano + 1 gehørspill- og 1 treningsbok.

 

Mengdetrening, som er en forutsetning for å lykkes med å lære nye ferdigheter, krever et omfattende og variert undervisningsrepertoar.
I stedet for bare ett hefte eller en kopi, får eleven her en hel boks av muligheter.
Heftene er laget i overensstemmelse med kulturskolens nye rammeplan. De dekker samtlige 5 nøkkelkompetanser: Høre, Lese, Lage, Øve og Fremføre, og muliggjør en kombinasjon av utforsking og ferdighetstrening i spennet mellom egne komposisjoner og stykker som utfordrer og krever mye øving. Sang og samspill er en metodiske rød tråd.

.