TEKNIKKBOK FOR HARDINGFELE

kr 350,00kr 450,00

Teknikkbok for hardingfele er tenkt som et supplement til den tradisjonelle spelopplæringa på hardingfele, både i og utenfor kulturskolen, i videregående skole og på høyere musikkutdannings-institusjoner. Boka er ment å være et hjelpemiddel for elever som vil utvikle sine tekniske ferdigheter på instrumentet. Den skal være en ressurs for hardingfelespillere som av ulike grunner ikke har mulighet til å ha jevnlig kontakt med en læremester, og den skal tilby veiledning for deg som spiller fiolin, og som ønsker å lære deg hardingfelespel. Samtidig kan den forhåpentligvis være en ressurs for instrumentallærere.

Forfatter/komponist:
Jon H. Brodal

Utgiver/Privat:
P12 Publishing

ISBN: 978-82-93585-30-5 (trykt) 978-82-93585-31-2 (PDF) Produktnummer: I/A Kategori:
 

Beskrivelse

Boka er skrevet spesielt for deg som har spilt hardingfele en stund, eller som har erfaring fra fiolinspill og ønsker å lære deg hardingfele. Utvalget av øvelser knytter seg til ulike momenter ved slåttespillet som kan trenge ekstra bevisstgjøring og øving om man skal mestre dem godt. En del øvelser fokuserer på bevegelser og finmotorikk, mens andre hjelper til med å utvikle et kritisk øre. Sannsynligvis er ikke alle øvelsene like relevante for det repertoaret du vil jobbe med, men jeg tror du vil finne øvelser som er til hjelp uansett hvilket repertoar du vil dykke ned i. 

Hver øvelse beskrives trinnvis, og beskrivelsen kan vises som videopresentasjon ved å skanne den tilhørende qr-koden. Hver øvelse knyttes også til et musikkeksempel.

I tilknytning til øvelsene beskrives det hvilke ferdigheter som utvikles, og teknikken settes i en musikalsk kontekst i en faktaboks. I tillegg nevnes forslag til repertoar og andre øvelser for dem som ønsker å øve videre på den enkelte teknikken. Utvalget av øvelser er gjort i tett samarbeid med Vegar Vårdal, som har vært faglig konsulent i arbeidet. Verdifulle bidrag har også kommet gjennom samtaler med flere utøvere og pedagoger på hardingfele. 

Jon Brodal (f. 1986) er født og oppvokst i Oslo. Han har gått i lære hos spelemenn som Hallvard Kvåle, Tore Bolstad, Leif Rygg og Håkon Høgemo. Fra 2010 til 2014 gikk han kandidatstudiet i utøvende folkemusikk ved Norges musikkhøgskole, og har siden jobbet som frilans musiker, både som solist og i ulike grupper og samarbeidsprosjekter. Jon har i tillegg studert musikkpedagogikk ved Barratt Due musikkinstitutt, og har flere års erfaring som instrumentallærer og kursinstruktør. 

Nettside: jonbrodal.com

Tilleggsinformasjon

Vekt I/A
Nedlastbar PDF

Nedlastbar produkt:
Når du har betalt, sender vi en e-postbekreftelse med link til notene.
Betaler du med PayPal, kan du laste ned notene direkte.
Har du problemer med nedlastingen?
Send en E-post til support@plattform12.com
Vi i P12 hjelper deg gjerne!

Nedlastningsbegrensning:
Nedlastbare 10 ganger/bok.
Nedlastingslenken utløper etter 60 dager fra kjöpdato.

Spørsmål om TEKNIKKBOK FOR HARDINGFELE

Vi vil være mer enn glade for å svare på noen av dine spørsmål!

=
Spamprotection